Lunar Travel WorldA Legend of Travel

วัดศักดิ์สิทธิ์แห่งทิเบต Jokhang Temple

Home » Blog » Asia » วัดศักดิ์สิทธิ์แห่งทิเบต Jokhang Temple

หนังสือที่พาคุณท่องเที่ยวไปในเส้นทางเทรคลังตัง ประเทศเนปาล (Langtang Trekking)

สำหรับผู้ที่คิดจะไปทิเบต นอกจากพระราชวังโปตาลาแล้ว อีกแห่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้ก็น่าจะเป็นวัดโจคัง ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่สุดของทิเบตนิกายเกลุกปะ วัดนี้สร้างแทบจะพร้อมๆกับพระราชวังโปตาลา โดยกษัตริย์ Songsten Gampo ผู้สร้างพระราชวังโปตาลา เพื่อจะเป็นที่ประดิษฐานให้กับพระพุทธรูป (Image of Jowo Sakyamuni) ที่นำมาจากจีนโดยมเหสีชาวจีน ราชินี Wencheng พระราชธิดาของฮ่องเต้ถังไท้จง ในขณะที่วัดราโมเช่ วัดเก่าแก่อีกแห่ง เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปจากเนปาล (Image of Mikyoba) มเหสีชาวเนปาล ราชินี Bhrikuti
มีตำนานเล่าว่าก่อนที่จะเลือกสถานที่เพื่อสร้างวัดสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปนี้ บริเวณนี้ยังคงเป็นทะเลสาบ กษัตริย์และมเหสีต่างเลือกสถานที่หลายแห่งแต่ไม่เหมาะสม พระราชินีจึงได้อธิษฐาน โดยการโยนเหรียญขึ้นไปบนฟ้า และหากเหรียญนั้นตกบริเวณใดก็จะสร้างวัดขึ้นที่นั่น ปรากฎว่าเหรียญตกลงมาในทะเลสาบแห่งนี้ จึงได้ทำการสูบน้ำออกและสร้างวัดโจคังขึ้นในบริเวณดังกล่าว โดยแรงงานทั้งจากชาวทิเบต จีนและเนปาล วัดดังกล่าวจึงมีส่วนผสมอยู่ทั้งสามแบบ (แต่มองไม่ออกอ่ะ ไกด์บอก) หากเดินเข้าไปในวัดจะมีอยู่จุดหนึ่งซึ่งไกด์ชี้ว่าสมัยก่อนหากเงี่ยหูฟังให้ดี จะได้ยินเสียงนก เสียงน้ำไหล จากด้านล่างของวัด แต่พอเราขอเงี่ยหูฟัง ไกด์บอกว่ามันตันแล้ว ฟังไม่ได้ยินหรอก (อ้าว)

ด้วยความเก่าแก่ยังมีอีกตำนานที่น่าสนใจ ในขณะที่ดูดน้ำออกนั้น ดูดยังไงก็ดูดไม่หมด เหมือนกับมีน้ำผุดมาตลอดเวลา ต่อมาได้มีแพะไปปิดรูดังกล่าวไว้ได้ และไม่มีน้ำผุดมาอีกเลย แพะจึงกลายเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต และอาจเป็นที่มาของชื่อเมืองลาซาด้วย เนื่องจากคำว่าลา คล้ายคำว่า รา ในภาษาทิเบต แปลว่าแพะนั่นเอง

ปัจจุบันวัดโจคังยังคงเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์และได้รับการเคารพสักการะจากผู้ศรัทธาและผู้แสวงบุญชาวทิิเบตจากทั่วทุกทิศ หลั่งไหลเดินทางมาเดินสวดมนต์ จุดเทียนบูชา เติมน้ำมันบูชา และเดินจงกรมรอบๆวัดอย่างหนาแน่นทุกวันโดยเฉพาะในช่วงเช้าของแต่ละวัน กลิ่นหอมของเทียนบูชายังคงส่งกลิ่นกระจายไปทั่วกรุงลาซาแม้ลาซาจะเปลี่ยนแปลงไปกว่าเดิมมากในช่วง 50 ปีที่ผ่านมานี้ รอบๆวัดโจคังคือถนนบาคอร์ (Bakhor Street) เป็นตลาดเก่าแก่ย่านการค้าดัั้งเดิมของชาวทิเบตของลาซา จึงพลุกพล่านคราคร่ำไปด้วยชาวทิเบตที่มาเดินบูชารอบๆ ผสมปนเปไปกับนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสวิถีชีวิตของชาวทิเบต

บนดาดฟ้าของวัดโจคังเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการชมวิถีชีวิต และทัศนียภาพของลาซาและรอบๆตลาดบาคอร์โดยรอบ มุมจากด้านบนนี้สามารถถ่ายรูปสวยๆของพระราชวังโปตาลาที่เห็นเด่นอยู่บนเขาแดง และความศรัทธาที่ไม่เสื่อมคลายด้วยการแสดงความเคารพกราบกรานด้วยอวัยวะทั้ง 8 ของร่างกาย ไปรอบๆวัดศักดิ์สิทธิ์โจคัง

ความศรัทธาของชาวทิเบตที่ไม่เสื่อมคลาย

 

แพะ สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ในตำนานการสร้างวัดโจคัง ในทิเบตหากสัตว์ชนิดใดได้รับการผูกด้วยผ้าเหลืองแสดงว่าได้ถูกมอบให้วัดแล้ว ห้ามทำร้ายเด็ดขาด
niimph

ฉันชื่อ”นิ่ม” ฉันรักการเดินทางท่องเที่ยว และใช้เวลาในวันหยุด หรือวันว่างเพื่อการเดินทางอย่างสม่ำเสมอ มีโอกาสได้ท่องเที่ยวกว่า 30 ประเทศ ในช่วงเวลาการเดินทางกว่า 15 ปี จึงได้จัดทำบล็อกสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว ทั้งแนววัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ไปจนถึงการผจญภัย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และนำเสนอเคล็ดลับที่มีประโยชน์ให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตตามที่ต้องการ

View stories

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.