Lunar Travel WorldA Legend of Travel

ทิเบต 0.1

Home » Blog » Asia » China » Tibet » ทิเบต 0.1

หนังสือที่พาคุณท่องเที่ยวไปในเส้นทางเทรคลังตัง ประเทศเนปาล (Langtang Trekking)

ฉันมีโอกาสได้ผ่านดินแดนที่มีธงมนตราพาดผ่านบนเส้นทางการเดินทางมาแล้วสามสี่ครั้ง สะดุดตากับสีสัน ของธงเหล่านั้น ครั้งแรกก็ได้แต่มองผ่านๆ ได้ยินรางๆจากเพื่อนร่วมทาง “นั่นไง ธงทิเบต สัญญลักษณ์ว่าเรากำลังผ่านดินแดนที่มีชาวทิเบตอาศัยอยู่”   สีแดง เหลือง เขียว ขาว สะดุดตาไปพร้อมๆ กับคำว่าทิเบต สำหรับฉันแล้ว ทิเบตเคยไกลสุดลิบลับ เพราะมันคือหลังคาโลก ตามมาด้วย “ฟรีทิเบต” อาไรวะ ฟรีทำไม ทำไมต้องฟรี จะถามก็ยังเขินๆ เดี๋ยวเค้าหาว่าโง่ ได้แต่เก็บความสงสัยแล้วมาหาหนังสืออ่านเอาเอง

ทำไมต้องฟรีทิเบต ทำไมต้องมีธงพาดเยอะแยะไปหมด ทำไมหินต้องมีเขียนตัวหนังสือไว้ด้วย แถมคนทิเบตยังถือกงล้ออะไรนั่นไว้ในมือ เดินหมุนกงล้อที่วางเรียงรายรอบๆวัด และคำถามทำไม อะไรที่พรั่งพรูเข้ามาเรื่อยๆ ยิ่งเมื่อฉันเริ่มเดินทางมากขึ้น คำถามก็เริ่มเยอะแยะ จับต้นชนปลายชาวทิเบตไม่ถูก แล้วก็นั่นอีก ดาไลลามะ ไหงมาอยู่อินเดีย  ครั้นเมื่อไปอินเดียจะไปเที่ยวเลห์ ลาดักค์ ที่นี่เค้าเรียกกันว่าทิเบตน้อย สิกขิมก็มีคนทิเบต แล้วยิ่งงงงันไปกันใหญ่กับวัดวาอารามของชาวทิเบต พระพุทธรูปเยอะแยะ มีทั้งแบบหน้าตาเทวดา หน้าตาดุร้ายแบบปีศาจ พระพุทธเจ้ามีทั้งแบบอดีต ปัจจุบัน และอนาคต โอ๊ย อารายกัน อะไร อะไร มันช่างต่างกับศาสนาพุทธที่ฉันนับถือ มีแค่พระพุทธเจ้าองค์เดียว

ฉันเริ่มเก็บข้อมูลทีละเล็กละน้อย เกี่ยวกับคนทิเบต ประเทศทิเบต ภูมิหลัง ที่มาที่ไป และจนกระทั่งได้มาเที่ยวทิเบตเมื่อสงกรานต์ที่ผ่านมาฉันพอปะติดปะต่อเรื่องราวของคนทิเบตที่ผูกติดอยู่กับความศรัทธาในศาสนาพุทธได้บ้าง ทั้งจากข้อมูลทางโลกออนไลน์ หนังสือโลนลี่แพลเน็ต รวมทั้งจากไกด์เมื่อไปเที่ยวคราวล่าสุดที่ผ่านมา เอาเป็นเรื่องราวกว้างพอให้ติดหัวให้การเดินทาง เรียนรู้โลกกว้างใบนี้ให้สนุกสนานมาฝากคนที่สนใจกันนะคะ (แต่ขอบอกว่าคงเป็นแหล่งอ้างอิงใดๆ มิได้นะคะ) อย่างน้อยก็ไขความสงสัยในบางเรื่องที่เคยเป็นคำถามของตัวเองด้วยค่ะ

เค้าบอกว่าจะมาเที่ยวทิเบตหากไม่รู้จักเรื่องราวในศาสนาพุทธเลยคงเหมือนเที่ยววาติกันแล้วไม่รู้เรื่องราวของชาวคาธอลิก เพราะชาวทิเบตกับศาสนาพุทธนั้นแทบจะแยกกันไม่ออกเลย ทั้งวิถีการดำเนินชีวิต วัฒนธรรม การปกครอง งั้นมารู้จักศาสนาพุทธกันซักหน่อย

 

+ ศาสนาพุทธ

สำหรับคนไทยอย่างเราแล้ว ศาสนาพุทธเป็นเรื่องใกล้ตัวอยู่แล้วแต่ศาสนาพุทธของไทยกับทิเบตต่างกัน แบบของไทยเราเรียกว่านิกายหินยาน ทิเบตนั้นเป็นนิกายมหายาน

ศาสนาพุทธเริ่มต้นเมื่อกว่า 2550 ปี (500 bc) มาแล้วทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย เมื่อเจ้าชายสิทธารถะได้ตรัสรู้ที่เมืองพุทธคยา เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสรู้ได้อริยสัจ 4 และให้เดินทางสายกลาง โดยแนะแนวทางการดำเนินชีวิตตามมรรค 8 เพื่อแก้ปัญหาเรื่องกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าได้เกิดการขยายตัว  มีหลักธรรมคำสั่งสอนเกิดขึ้นเพื่อเผยแผ่ต่อบรรดาผู้ศรัทธา  ต่อมาหลังเสด็จปรินิพพาน หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ได้ถูกรวบรวมเป็นหมวดหมู่ ขึ้นเป็นพระไตรปิฎก โดยการสังคายนาพระธรรมวินัย ซึ่งยึดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยไม่เปลี่ยนแปลง แต่ต่อมาได้เกิดการขัดแย้งทางความคิด ในการตีความหลักธรรมหลายๆข้อและเกิดการเคลื่อนไหวจนเกิดการสังคายนาพระธรรมวินัยขึ้นอีกครั้ง ความขัดแย้งดังกล่าวทำให้เกิดการแตกของศาสนาพุทธออกเป็น 2 นิกายคือนิกายหินยาน และนิกายมหายาน

นิกายหินยาน หรือเรียกอีกอย่างว่าเถรวาท จะยึดถือหลักธรรมคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าโดยแทบจะไม่เปลี่ยนแปลง นิกายนี้ส่วนใหญ่จะพบในประเทศศรีลังกา และไทย (นั่นเอง เราถึงไม่เหมือนกัน) ส่วนมหายานซึ่งเป็นนิกายที่พบในแถบจีน เกาหลี ญี่ปุ่น และมีผู้นับถือมากกว่าหินยาน

+ พุทธศาสนาแบบทิเบต

พุทธศาสนาของทิเบต ในยุคแรกได้รับอิทธิพลมาจากนิกายตันตระของอินเดีย ซึ่งแตกแขนงมาจากนิกายมหายานอีกทีหนึ่ง และผสมผสานเข้ากับความเชื่อของลัทธิบอน ซึ่งเป็นลัทธิดั้งเดิมของชาวทิเบต ซึ่งเชื่อในเรื่องภูติผีปีศาจ และพัฒนาจนเป็นนิกายวัชรยาน ประชาชนชาวทิเบตมีความศรัทธายิ่งในธรรมะ นิยมการแสวงบุญและสวดมนต์เพื่อให้หลุดพ้นจากกรรม และเผื่อแผ่บุญนั้นไปสู่ผู้อื่นด้วย ไม่ว่าสถานที่ทำบุญนั้นจะไกล และยากลำบากเพียงใด ชาวทิเบตผู้ศรัทธาก็พร้อมจะเดินทาง เพื่อไปแสวงบุญยังวัดต่างๆที่มีมากมายทั่วดินแดนทิเบต

แม้ระหว่างทางที่ผ่านจะไม่เห็นธงบูชามากมายเท่าเมืองที่ไม่ใช่ศูนย์กลางอย่างสิกขิม ลาดักค์ แต่หากเมื่อเข้าไปสัมผัสในวัดทิเบต ฉันรู้สึกได้ถึงศรัทธาและความมีอยู่ของศาสนาพุทธที่อยู่ในใจของคนทิเบตอย่างลึกซึ้ง เสียงพึมพัมของบทสวด สองมือที่ข้างหนึ่งหอบหิ้วเนย น้ำมันบูชาเข้าสู่วัด ในขณะที่อีกข้างหมุนกงล้อไปตามทางอย่างมีสมาธิ ความมีน้ำใจที่ส่งผ่านการบริจาค เพื่อความบรรลุผลของการกระทำความดี สมกับฉายาว่าเป็นดินแดนแห่งธรรมะ

 

niimph

ฉันชื่อ”นิ่ม” ฉันรักการเดินทางท่องเที่ยว และใช้เวลาในวันหยุด หรือวันว่างเพื่อการเดินทางอย่างสม่ำเสมอ มีโอกาสได้ท่องเที่ยวกว่า 30 ประเทศ ในช่วงเวลาการเดินทางกว่า 15 ปี จึงได้จัดทำบล็อกสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว ทั้งแนววัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ไปจนถึงการผจญภัย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และนำเสนอเคล็ดลับที่มีประโยชน์ให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตตามที่ต้องการ

View stories

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.