ต้มน้ำบนเขาโดยใช้ Solar Kettle

เครื่องต้มน้ำของคนบนเขา โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ น้ำร้อนที่เราได้ทานกันโดยเฉพาะช่วงเช้า หรือเวลากลางวันก็มาจากเครื่องต้มพลังงานแสงอาทิตย์นี้กัน

เครื่องนี้จะใช้หลักการโดยให้แสงอาทิตย์มารวมศูนย์ที่ตรงกลาง แล้วส่งไปที่หม้อต้มน้ำที่วางอยู่ตรงข้าม คนดูแลต้องคอยหมุนขยับเพื่อรับแสงเป็นระยะ ถ้าแสงแรงๆ ไม่มีเมฆบังแบบนี้ ใช้เวลาไม่นานน้ำก็เดือด ควันฉุย เอาไปต้มชา กาแฟให้เราได้ทานอร่อยแล้วค่ะ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.